Mit barndomshjem i Hellerup

Christen Burkals mødrende slægt på Fanø

Ane Christensdatter Bechs aner

Ane nr. 121
Anne Christensdatter
Født 1.12.1801 i Nordby på Fanø 
Død 14.1.1865 i fattighuset i Gram.
Gift 13.12.1823 i Gram, Haderslev amt, med
ane nr. 122: Peder Iwersen Burkal

Ane nr. 242
Christen Pedersen Bech
Født 1751 i Varde, Ribe amt
Død 19.2.1844 i Nordby på Fanø
Gift 1793 i Nordby med
Ane nr. 243
Maren Hansdatter
Født 31.5.1765 i Nordby, Fanø
Død 13.8.1839 i Nordby, Fanø

Ane nr. 484
Peder Jensen Grovsmed
Født 17.9.1719 Varde
Død 13.2.1788 i Varde, bg. Sct. Nikolaj
Gift 1753 med
Ane nr. 485
Maren Christensdatter Bech
Født 17xx
Død 1761 Nordby, Fanø

Ane nr. 486
Hans Hansen Oldefar III
Født 14.3.1728 Nordby, Fanø
Død 20.7.1801 Nordby, Fanø
Gift 3.2.1758 Nordby, Fanø med
Anr nr. 487
Maren Hansdatter
Født 2.7.1737 Nordby, Fanø
Død 16.3.1817 Nordby, Fanø

Ane nr. 968
Jens Christensen Smid
Gift 11.2.1714 Sct. Nokolaj, Varde med
Ane nr. 169
Maren Pedersdatter Orten

Ane nr. 970
Christen Christensen Bech
Født 15.3.1715 Varde
Død 1745
Gift med
Ane nr. 971
Mette Christensdatter
Født omk. 1705
Død 27.6.1793 Holmsland Mølle, Bg. Gl. Sogn

Ane nr. 972
Hans Hansen Oldefar II
Født 1699
Død 1759
1. gift 29.9.1723 Nordby kirke, Fanø med
Ane nr. 973
Karen Jensdatter
Død før 1729
2. gift 27.11.1729 Sønderho, Fanø med
Maren Nielsdatter
3. gift med
Karen Mortensdatter, født 1714 i Rindby

Ane nr. 974
Hans Pedersen
Født 24.5.1706 Nordby, Fanø
Død 15.6.1748 Nordby, Fanø
Gift 26.12.1736 Nordby, Fanø med
Ane nr. 975
Johanne Pedersdatter
Født 15.12.1715
Død 29.7.1749 Nordby, Fanø

Anr nr. 1938
Peder Jepsen Orten
Død 24.12.1725
Gift med
Ane nr. 1939
Maren Nielsdatter
Død 24.12.1725

Anr nr. 1940
Christen Christensen Smid
Gift 14.2.1708 med
Ane nr. 1941
Anne Pedersdatter Orten
Død august 1745

Anr nr. 1944
Hans Hansen Oldefar I
Født okt. 1655
Død nov. 1745
Gift omk. 1680 med
Ane nr. 1945
Maren Hansen Oldefar
Født 1650
Død 1734

Ane nr. 1946
Jens Pedersen
Født i Ryde, Ringkøbing

Ane nr. 1948
Peder Sørensen
Gift 10.3.1695 med
Ane nr. 1949
Maren Hansdatter

Ane nr. 1950
Peder Pedersen Sørensen
Gift 24.2.1715 med
Ane nr. 1951
Karen Nielsdatter
Født 1688
Død 13.5.1755

Fanniken Ane Christendatters familie

Christen Pedersen Beck

Ane nr. 242

Født 11/04/1754 i St. Nikolai kirke, Varde sogn

Død 19/02/1844 i Nordby sogn på Fanø

Viet 1793-94 i Nordby sogn på Fanø

Maren Hansdatter

Født 31/08/1765 i Nordby sogn, Fanø

Død 13/08/1839 i Nordby sogn, Fanø

Børn af første ægteskab med Johanne Jørgensdatter:

29/11/1778

Maren


06/08/1780

Mette


01/05/1782

Ellen


11/07/1784

Jørgen


13/08/1786

Peder


Børn af andet ægteskab med Maren Hansdatter:

20/07/1794

Johanna


11/10/1795

Jørgen


13/04/1797

Kiestine Marie


30/09/1798

Hans


16/02/1800

Maren


01/12/1801

Anna (vores slægtsgren)


Skærtorsdag den 11. april 1754 døbtes i Sankt Nicolai kirke i Varde sogn Christen, Peder Jensen grovsmeds søn. Faddere var Hans Pedersen Krag møller i Lydum Mølle, Jens Sørensen Hallem kramboesvend, Niels Bigum kramboesvend, Niels Petersen Ørtes kone og jomfru Malene Bertelsens.

Christen Pedersen konfirmeredes 1770 i Sankt Jacobi kirke i Varde.

Vi møder Christen igen i kirkebøgerne på Fanø, hvor Christen Pedersen smed og Johanne Jørgensdatter trolovedes den 18. februar 1778. De viedes den 20. marts samme år.

Endnu samme år ses Christen Pedersen Beck at være fadder ved dåben af Maren, Anders Nielsen smed og hustru Karens datter i Nordby sogn på Fanø.

Den 22. november fødes i Nordby sogn Maren, datter af Christen Pedersen Beck og Johanna Jørgensdatter. Hun blev døbt den 29. november 1778. Faddere var Dorthe Pedersdatter Niels Iversens hustru, Iver Esbierg, Bertel Frantzen, Johanne eller Kiesten Jørgensdatter og Dorthe Sørensdatter Skrædders.

Fanø sandemandsbog nævner, at Christen Bech, smed ved Odden, er sandemand i året 1779. En sandemand var en slags nævning ved lokale tvistigheder og retsopgør. De blev senere afløst af sognefogeder. Nu tildags har politiet og domstolene overtaget sandemændenes arbejde.

Den 6. august 1780 døbtes i Nordby sogn Mette, Christen Pedersen Beck og Johanna Jørgensdatters datter. Faddere var Mette Hans Winthersens (Winters) hustru, Anders Thuesen, Jacobsen (signeur Niels Jacobsen), Jens Pedersen (Peder) Clausen, Anna Jørgensdatter, Karen Hansdatter, Mette Pedersdatter og Jes Jensen Nissen.

Christen Bech smed var i 1781 fadder hos Peder Jørgensen og Anna Hansdatter.

Den 1. maj 1782 fødtes i Nordby sogn Ellen, Christen Pedersen Becks datter. Faddere var Mette Bertel Frandsens hustru, Niels Iversen i Nørby, Anders Hansen i Nørby, Karen Peder Pedersens datter og Johanne Mattisdatter i Ting.

Den 11. juli 1784 døbtes i Nordby sogn Jørgen, Christen Pedersen Becks søn. Faddere var hr. Lorens Holst og hustru mad. Holst, Hans Vogler, Hans Mattisen (Es.?), Peder Jensen smed og Ingeborg Peder Anchers. Peder Jensen smed er sandsynligvis Christens far ovre fra fastlandet.

Den 13. august 1786 døbtes i Norby sogn Peder, Christen Beck (Bæk) og Johanna Jørgensdatters søn. Faddere var Anne Pedersdatter i (kroen?), controlleuren Naschov, commandeur Jørgen Duun, Peder Jørgensen og Anne Mattisdatter til Niels Ifversens i Nørby.

Folketællingen 1787 for Nordby sogn på Fanø nævner Christen Beck, mand, 35 år og smed. Johanne Jørgensdatter, kone, 38 år. Begge i første ægteskab. Dernæst børnene Jørgen 4 år, Peder 2 år, Maren 10 år, Mette 8 år og Ellen 6 år. Til sidst nævnes Peder Christensen, mandens fader, 70 år, smed og gift anden gang.

Sidstnævnte i folketællingen må være en skrivefejl i efternavnet, da han er en Jensen. I øvrigt bor han ikke fast på Fanø, men må have været på besøg eller måske kortvarigt i arbejde som smed.

Den 23. marts 1791 døde Christen Pedersen Bæks hustru, 42 år. I en anden kopi af kirkebogen angives hun at være blevet 40 år og 8 dage.

Christen Pedersen Bæk og Maren Hansdatter trolovedes den 9. februar 1793 i Nordby sogn. De er blevet viet i årene 1793-94. Der ses ingen optegnelser om dette.

Christen Pedersen Beck og hans familie nævnes flere gange i Kromanns "Fanøs Historie". Her følger en beretning, som giver os et billede af personen.

"I Nordby levede i slutningen af det 18. og i begyndelsen af det 19. århundrede en smed ved navn Chr. P. Beck (født 1753, men vist indvandret til Nordby), som havde stort ry for at kunne kurere sår. Der kom patienter langvejs fra til ham, og efter hvad der er berettet, kurerede han de fleste. Blandt andre skulle en greve have søgt helbredelse hos ham for en ondartet sårdannelse, og da det lykkedes for Beck at helbrede ham, fik han derefter fra denne tilsendt hvert år i lang tid en betydelig sum penge. Da summen et år udeblev, skrev Beck, der dette år ved giftermål havde forbedret sine økonomiske kår, hvad greven havde erfaret noget om, til ham og mindede ham om sit engang givne løfte. Herpå fik han kun til svar følgende linier:

Mange hyler, som mangler ikke,

mange klager, som ska´r ikke,

- men den, der giver til han tigger,

skal slås til han ligger.

Og dermed var der så lukket for den hidtil flydende pengestrøm. (1)

Den 20. juli 1794 døbtes i Nordby sogn Johanna, datter af Christen Pedersen Beck og Maren Hansdatter. Hun blev født den 16/7. Faddere var Niels Iversens hustru, Peder Jørgensen, Anders Jepsen fra Kiest? smedesvend, Maren Christensdatter og Johanne Hansdatter.

Den 11. oktober 1795 døbtes i Nordby sogn Jørgen, søn af Christen Pedersen Beck og Maren Hansdatter. Han blev født den 5/10. Faddere var Anders Hansens hustru og … Ander Thuesens hustru, Peder Sørensen Lauridsen, Laurids Pedersen, Hans Jensen Rødgaard og Mette Anders Thues datter.

Den 13. april 1797 døbtes i Nordby sogn Kiesten Marie, datter af Christen P. Beck og Maren Hansdatter Ollef. Hun blev født den 6/4. Faddere var Maren Hansdatter i kroen?, hr. controlleur Bagge fra Hierting (Hjerting), hr. Thomsen fra Sønderhoe, Jens Ped. Clausen, Peder Mortensen, Mette Christensdatter og Lene Hansdatter.

Den 30. september 1798 døbtes i Nordby sogn Hans, søn af Christen Pedersen Beck og Maren Hansdatter. Han blev født den 26/9. Faddere var Hans Hansen Ollefars hustru, Laust Jepsen, Niels Bertelsen, Mathis Hansen, Jens Bruun og Karen Hansdatter.

I nogle papirer vedrørende brandfaren i sognet, som er behandlet i Fanø birk optræder Beck. Her gengives teksten, som følger: Calle Nielsen forespørger i brev af 11/5 1799 om lov til at foretage skibsbygning mellem husene, så tæt havnen, som muligt. Herunder tilladelse til at have ildsted, som er nødvendigt, for at gøre plankerne bøjelige. Der vil stå balje med flere spande vand parat, hvis plankerne begynder at brænde …

Svaret af 27/5 1799: Ingen ildsteder mellem husene. Under ingen omstændigheder tillades!

I Nørbye sogn forelagt brandfogderne, som får ovenstående svar "publiceret" for menigheden den 9/6 1799. Seks underskrifter af brandfogderne, deriblandt ses Christen Pedersen Beck.

Den 16. februar 1800 døbtes i Nordby sogn Maren, datter af Christen P. Beck og Maren Hansdatter. Hun blev født den 10/12 1799. Faddere var Christen Jensens (eller Jessens) hustru, Jes Madsen, Niels Madsen, Anna Cathrine Hansdatter og Johanna Jens Mortensens.

Folketællingen 1801 nævner i Nordby sogn på Fanø en familie: Christen Pedersen Beck, husbonde, 48 år og gift anden gang, søfarende. Maren Hansdatter, hans kone, 36 år og gift første gang. Peder Christensen, hans søn, 15 år og ugift. Herefter deres fælles børn: Jørgen 6 år, Hans 3 år, Johanna 7 år, Kiesten Maria 4 år og Maren 2 år.

I året 1802 døbtes i Nordby sogn Anna, datter af Christen P. Beck (eller Bæk) og Maren Hansdatter. Hun blev født den 1/12 1801. Hun er vores slægtsgren (se ane nr. 13). Faddere var Laust Jepsens hustru, Gregers Andresen, Hans Hansen Ollef., Johanna Nielsdatter og Johanna Andersdatter.

Hvis man kigger lidt nærmere på de personer, som optræder som faddere hos smed Beck, vil man opdage, at flere af dem var datidens "fine folk" samt forskellige personer med tilknytning til skibsfarten. Følgende personer har jeg fundet beskrevet i Kromanns "Fanøs Historie":

Jens Bruun var tilknyttet skibssmederiet som svend. Han omkom på havet i 1806. Boede i Nordby.

Bertel Frandsen var skibsbygger i Nordby omkring 1802. Han byggede bla. en evert i 1802 og et par dæksbåde, ligesom han reparerede nogle mindre havarerede både.

Niels Jacobsen var en af Fanøs driftige mænd. Han var kroholder, købmand, skibsreder, befragter, strandingskommissionær og storhandelsmand med store pakhuse på Fanø. Fik 1793 bevilling på færgeoverfart fra øen til fastlandet. Niels Jacobsen levede fra 1750-1815. Han sendte skibe på robbefangst (sælfangst) i nord-ishavet. Han var næsten i stand til at sætte hele Fanøs befolkning i virksomhed. Han standsede dog sit selskab med grønlandsfart i 1797 grundet urentabilitet. Han var under englandskrigene i 1801 anfører for det frivillige korps.

Jens Pedersen Clausen førte en brig "Ebenetzer", som blev bygget i 1802. I 1801 var han løjtnant i det frivillige forsvar af øen. En person med samme navn var gårdejer på øen.

Lorentz Holst var skibsbygmester, skibsværftejer og kom ca. 1767 til Fanø fra Altona, hvor han var skibsbygger. Han byggede mange store og små skibe, hvoraf nogle var så store, at de kunne sejle på Grønland, Island og Middelhavet.

Peder Sørensen Lauridsen ses at have oprettet en aftægtskontrakt mellem ham og Niels Jacobsen. Desuden underofficer eller kommandør ved kanonerne i 1801.

Hans Jensen Rødgaard var skipper i Nordby, og nævnes i 1802 at have fået bygget sluppen "Venskab".

Dines Christian Bagge levede 1746-1831 og var overlods og indrulleringschef omkring 1798, ligesom han nævnes kommandør eller kaptajn i Hjerting i starten af 1800-tallet. Han kom til egnen som tolder i Hjerting i 1777, hvor han som premierløjtnant havde opsynet ved Fanø. Han besørgede arbejdet ved hjælp af en evert (speciel lavbundet bådtype til sejlads i Vadehavet).

Peder Thomsen var som Niels Jacobsen en meget driftig mand. Han var fra Sønderho og levede 1744-1816. Han nævnes skibsfører- og reder, strandingskommissionær, strandforpagter, partshaver i mølle, interessant i Det grønlandske Handels- og Fiskeriselskab i Nordby, som udsendte skibe på hval- og robbefangst samt i 1801 kaptajn ved forsvaret af øen i englandskrigene.

Til sidst skal nævnes Jørgen Nielsen Duun, som var kommandør fra Rømø. Bl.a. kommandør på "Sophie Caroline", som 1782 på sin rejse til og fra Grønland led betydeligt havari. Nævnes i øvrigt som kommandør (kaptajn eller skipper) på Niels Jacobsens og interessenters skibe til hval- og robbefangst ved Spitsbergen først i 1790-erne. (1)

Han var far til Christen Pedersen Becks første hustru Johanne Jørgensdatter, som kom fra Fanø.

Alle disse nævnte personer har været en del af Becks liv, idet det ses, at han både er nævnt som smed og søfarende. Han har sandsynligvis sejlet på Grønland og Ishavet, som det var almindeligt for øens søfolk dengang. Desuden har han virket som smed, hvilket nok var det håndværk, som har været hans hovederhverv. (1)

Men som før fortalt havde han andre evner. I Kromanns bog Fanøs Historie ses følgende fortælling af forfatteren: "Jeg har liggende for mig en regning fra 1811. Den er indleveret i boet efter en afdød pige, Lene Johnsdatter i Nordby, og af denne regning fremgår det, at Chr. P. Beck for behandling og apotekersager, som han har hentet på apoteket i Varde, har tilgode 8 rigsdaler. Dernæst er der en post på 30 rigsdaler, som han har tilgode for at have behandlet den syge hver anden dag i 13 måneder – hun led af koldsyge (koldfeber eller malaria, som giver kulderystelser og høj feber) – og for medicin, indkøbt i Tønder, 2 rigsdaler. Patienten er dog ikke blevet helbredet ved hans behandlinger, thi der foreligger også senere regning fra en mand, der har udlagt et beløb af 8 rigsdaler "for en rejse til en "klog mand" Niels Nielsen i Toftnæs, og dennes rejse herover og tilbage med medicin". (1)

I en nyere bog om huse i Nordby sogn og deres ejere har jeg fundet følgende: Willemoesvej 14, matrikel nr. 252a. 1814-32 Chresten Pedersen Bæk. Hovedgaden 46, matrikel nr. 441. Nævnt til 1820 og fra 1825 Christen Pedersen Beck. Indtil 1841 boede en Hans J. Hansen i huset.

Datteren Anna bliver konfirmeret i 1816 i Nordby sogn, som datter af Christen Pedersen Bæk smed og Maren Hansdatter. Hun rejser fra øen i juni 1823, hvor hendes far nævnes fisker. Hun rejser i øvrigt til Gørding sogn, hvor hun giftes ind i Burkal-slægten.

Chr. P. Beck nævnes blandt de smede, som i 1816 jævnfør ny lov ansøgte om at drive næring som håndværker i Nordby på Fanø. Ansøgningen medgives en "betænkning" af birkedommeren i 1821, hvorefter ansøgerne alle får de ønskede bevillinger til at drive håndværk. (1)

Da Becks datter Johanne Christensdatter Beck får ansættelse som distriktsjordemoder, forlanger amtet, at der skal skaffes hende en anordningsmæssig bolig. Denne bliver opført i 1825. Blandt optegnelserne over udgifter til huset ses: Kakkelovnen, der er opsat, er en gammel bilæggerovn fra et nedbrudt hus, som ved smed Becks dygtighed er bleven gjort "i anordningsmæssig stand". (1)

Endvidere ses, at Chr. P. Beck for smedearbejde har følgende regning: Repareret en kakkelovn med to plader og 4 skruer, drilet 4 huller deri, i alt 5 mark 8 skilling. Beslag til brønden, vægt 14½ pund a. 12 skilling er 1 rigsdaler 4 mark 14 skilling. 30 stk. 4 tommer søm er 1 mark 6 skilling.

Om familien Becks smedevirksomhed fortælles i Kromanns bog følgende: Smedesvend Jørgen Christensen Beck, der i 1829 søger om at måtte nedsætte sig som smed i Nordby, får den erklæring, at han "er almindeligt kendt i Nordby sogn som en dygtig, billig og ædruelig arbejder såvel i grovsmed- som i klejnsmedarbejde. Han arbejdede hidtil hos sin fader, Christen Pedersen Beck, der var grovsmed her i sognet, men da hans talrige familie gjorde ham udkommet trangt, har han erhvervet sig en smedie, ved hvilken han, når han nådigst forundes en svend ved grov- og klejnsmedearbejdet, vil kunne finde sit og sines udkomme. I sognet, der er stærkt befolket, er der ingen med klejnsmedbevilling." (1)

Folketællingen 1834 nævner ved Odden i Nordby sogn på Fanø et hus: Christen Pedersen Beck, 80 år og gift, smed. Maren Hansdatter, 69 år og gift, hans kone.

Skøde- og panteprotokollerne nævner Christen 20/9 1836, hvor han skylder birkedommer Horn 18 rigsdaler. Han er nævnt første gang 4/2 1802, hvor han bor ved Odden. Her skylder han 118 rigsdaler til Hans Pedersen og Peder Pedersen i Byen. Den 8/2 1821 ses, at han skylder kjøbmand Jacobsen 60 rigsdaler.

Hans hustru dør den 13. august og begraves den 15. august 1839 i Nordby sogn.

Folketællingen for Nordby sogn i 1840 nævner følgende beboere i jordemoderhuset: Karen Christensdatter Beck, 33 år og jordemoder, hendes børn er Christine Marie Beck 7 år og Anne Marie Beck 3 år. Lene Sørensdatter, 29 år er tjenestepige. Desuden nævnes i huset Christen P. Beck, 86 år og enkemand, inderste (indsidder – bor til leje) og almisselem.

Christens hustru, Maren Hansdatter er tidligere nævnt som ueksamineret jordemoder (se ane nr. 243). Deres døtre fortsætter gerningen et par generationer.

Kirkebogen for Nordby sogn på Fanø nævner, at Christen Pedersen Beck dør den 19. februar og begraves den 23. februar 1844. Søn af Peder Beck i Varde. Almisselem, forhen smed ved Odden. Angivet alder 90 år på nær 6 uger.

Maren Hansdatter

Ane nr. 243

Født 31/08/1765 i Nordby sogn, Fanø

Død 13/08/1839 i Nordby sogn, Fanø

Viet 1793-94

Christen Pedersen Beck

Født 11/04/1754 i St. Nicolai kirke, Varde

Død 19/02/1844 i Nordby sogn, Fanø

Vedrørende børn, se under ane nr. 242

Maren Hansdatter fødes den 31. august 1765 i Nordby sogn på Fanø, som datter af Hans Hansen Ollefar. Faddere var Karen, Jens Pedersens (Spillemands) hustru og Mattis Frandsen, Morten Hansen Ollefar, Karen Hansdatter i præstegård og Mette, Jørgen Sørensens datter i Nørby.

Familien var ud af en stor sømandsslægt, hvis generationer går langt tilbage i tiden på Fanø. Slægtsnavnet Oldefar eller Oldefader er højst usædvanligt og optræder formentligt kun på Fanø. Herom mere under afsnittet "Slægten Oldefar".

Maren ses ikke hos familien under folketællingen i 1787. Måske tjente hun et sted på Sønderjyllands vestkyst. Det var almindeligt dengang, at fanøpigerne på markederne i bl.a. Ribe blev taget til tjenestepiger inde på fastlandet.

Hun bliver den 9. februar 1793 trolovet til Christen Pedersen Bæk i Nordby sogn på Fanø. I perioden 1794 til 1801 får de 6 børn, den sidste er Anna Fanniken.

Folketællingen i 1801 for Nordby sogn på Fanø fortæller: En familie, Christen Pedersen Beck, husbonde og søfarende, 48 år og gift anden gang. Maren Hansdatter, hans kone, 36 år og gift første gang. Peder Christensen, hans søn, 15 år og ugift. Derefter de fælles børn Jørgen 6 år, Hans 3 år, Johanna 7 år, Kiesten Maria 4 år og Maren 2 år.

I 1832 døde karlen i Nordby Krogård, Hans Jacob Knudsen. Efter hans død indgiver jordemoderen (ueksamineret) Christen Pedersen Becks hustru, en regning i dødsboet over hans forplejning og behandling med videre. I denne findes bl.a. følgende poster: "I den tid han var i kroen gav min kone ham 18 klysterer (lavement), såvel om natten som om dagen, ligeså i vort hus 8 gange, 2 rigsdaler og 1 mark. Dertil gået olie etc., 2 mark og 4 skilling. En flaske vin til havresuppe, sukker, havregryn, 3 mark og 4 skilling. Nyt lærred til ligklæder, 1 rigsdaler, 2 mark og 4 skilling. For ligklæder at sy og klædning af liget, 1 mark og 8 skilling. (1)

Folketællingen for Nordby sogn i 1834. Odden, et hus. Christen Pedersen Beck, 80 år, gift og smed. Maren Hansdatter, 69 år, gift og hans kone.

Maren Hansdatter dør den 13. august og begraves den 15. august 1839, smedemester Christen P. Becks hustru ved Odden, 75 år gammel.

Hendes døtre følger i hendes fodspor og uddannes til jordemødre i Nordby sogn. Sønnerne bliver smede og skibsførere. Se i øvrigt under "Slægten Beck".

Fanøs Historie af N.M. Kromann, bind I-III. Udgivet på eget forlag i Esbjerg 1933. Genoptryk ved Bygd 1982.

Peder Jensen grousmed

Ane nr. 484

Født 17/09/1719 i St. Nicolai sogn, Varde

Død efter 1787

Viet 1751-54

Maren Christensdatter Bæch

Født ?

Død september 1761

Børn i første ægteskab med ?

04/06/1747

Jens

Død 1747

Børn i andet ægteskab med Ellen Frandsdatter:

12/10/1749

Peder Christian

Død 1749

23/08/1751

Maren

Død 1751

Børn i tredje ægteskab med Maren Christensdatter Bæch:

11/04/1754

Christen (vores slægtsgren)


10/08/1755

Jens Christian

Død 1755

07/11/1756

Ellen Marie

Død 1761

17/09/1758

Mette


27/02/1760

Kiersten Marie


06/09/1761

Ellen Marie

Død 1761

Børn i fjerde ægteskab med Kirsten Marie Madsdatter:

29/09/1762

Jens

Død 1765

18/05/1764

Øllegaar


18/05/1766

Ellen Marie


08/04/1770

Mads


Den 17. september 1719 blev Jens Christensen Smids unge søn døbt i St. Nicolai kirke i Varde. Han blev navngivet Peder, nærværende fadder Niels Orten, Jep Jepsen Tarm, Frands Christensen Skomager(svend), Ellen Margrete Sr. (signeur) Simon Lassens, og Maren Christensdatter Knurborg?

Hvor og hvornår Peder vies første gang ved vi ikke. Trolovede og viede ses i Varde for årene 1705-1722 og 1745-1807, så hvis han er viet i Varde er det sket før 1745. Så møder vi ham først ved en barnedåb igen i 1747.

St. Nicolai sogn, Varde 1747: "4 Juny var Peder grousmeds liden søn til daab og blev nævnet Jens. Fadere vare Byfoged Hiørning, Sr. Knud Nielsen Ølgaard, Peder Smedesvend, Sr. Rasmus Ølgaards kiæreste bar det, og Birte Orden var pigefadder."

"14 July 1747 blev Peder grousmeds liden søn jordet."

Hans første hustru må herefter være død kort tid efter, men det kan ikke ses i kirkebogen, som har visse mangler undervejs.

Varde, St. Nicolai sogn tirsdagen den 3. dec. 1748 havde Peder Jensen grousmed og Ellen Frandsdatter trolovelse. Den 9/1 1749 blev de viet.

St. Nicolai sogn nævner i kirkebogen, at den 12. oktober 1749 var Peder Jensen gr.smeds liden søn til dåb og blev kaldt Peder Christian. Faddere var Peder Fransen, Mons. (monsieur) Knud Wesstesen og Peder Jepsen, Peder Christensens kone og Niels Skrædders datter navnlig Kirsten Marie.

Den 29. okt. 1749 blev Peder Jens. gr.smeds lille søn jordet.

"mandag morgen d. 23. Augusti 1751 blev Ped.r Jens. gr.smeds kone forløst og barnet … døbt af fostermoderen (jordemoderen) og 2 tiemer dereffter døde, naungivet Maren."

Den 25. august 1751 blev Peder Jensen gr.smeds datter Maren begravet. Den 17. september samme år blev hans kone begravet.

Her ses det, at hans hustru er død kort efter fødslen, måske som følge af sygdom efter en svær fødsel. Barnet døde allerede to timer efter fødslen. Peder blev herefter gift tredje gang omkring 1751-54. Han ses ikke gift i Varde by. Den tredje hustru er Maren Christensdatter Bæch, som er vores gren af slægten, idet sønnen Christen er deres barn. Han tager hendes efternavn eller familienavn Bæch til sig. Det kan have noget at gøre med, at moderen var ud af en "finere" familie.

St. Nicolai sogn "Schiertorsdag d. 11. april 1754 Peder Jensen gr.smeds søn til Daab blef naungivet Christen" (vores gren). Fadderne var Hans Pedersen Krog møller i Lydum mølle, Jens Sørensen Hallem kramboe svend, Niels Bigum kramboe svend, Niels Pedersen Ortens kone, jomfru Malene Bert.

Søndag den 10. august 1755 var Peder Jensen gr.smeds søn til dåb og blev kaldt Jens Christian. Fadderne var som følger Morten Anders. glarmæster, Christian Christens. møllersvend, Peder Peders. kramboedreng, Lars Lund muer.mstrs kone, jomf.r. Anne Frandsdatter Frøsig.

Den 19. august 1755 blev Peder Jensen grovsmeds lille søn begravet.

Den 7. november 1756 var Peder Jensen grousmeds datter til dåb og blev navngivet Ellen Marie. Fadderne var Laurids Jens. Biche, Mons. Hans Borch, Morten Anders. gl.m. (glarmesters) kone, jomf.r Karen Bert, Leen Jensdatter.

St. Nicolai sogn 17. søndag efter Trinitatis den 17/9 1758 var Peder Jensen gr.sm datter til dåb og blev navngivet Mette. Faddere var Søren Mikkelsen Tømer mand og Rasmus Andreasen beti…, Mads Christian Andreasens kone … Dorethe, Dorethe Christensdatter af Lydum mølle, Karen Backens?

Onsdag i faste den 27. februar 1760 var Peder Jens. grousmeds datter til dåben og blev navngivet Kiersten Marie. Faddere var: Mads Andreasen, Jens Christian Beck møllesvend, Mad.m Gulagers, Jomf.r Anne Frandsdatt.r Frøsig, Jomf.r Elisabeth Engeltoft.

Den 24. januar 1761 blev Peder Jensen grousmeds datter Ellen Marie begravet.

Den 6. september 1761 var Peder Jensen grousmeds datter til dåb og blev navngivet Ellen Marie. Fadderne var Jep Knudsen Sadelmager, Hans Jørgensen møllersvend, Palle Niels. Skræders kone, sal. Niels Skræders datter Kierst Marie, Niels Mortens. Skræders datter Maren.

Den 24. samme måned blev Peder Jens. grousmeds lille datter begravet.

Endnu i samme måned dør hans hustru Maren, men det står der ikke noget om i kirkebogen, måske er hun begravet i et andet sogn. Men skifteprotokollerne for Varde købstad viser det. Maren Christensdatter Bæch er registreret den 17/10 1761. Hun angives gift med Peder Jensen, grovsmed i Varde. Herefter henvises til selve skiftet bagerst.

Maren Bæchs mor var i 1748 blevet gift med Hans Krog, som senere blev møller i Lydum mølle i Lydum sogn nord for Varde. De blev gift i Varde. I årene efter optræder der, som det ses ovenfor en hel del folk, som har med møllehåndværket at gøre. I selve Lydum ses også personer med Bæch-navnet.

Peder Jensen havde en del små børn at se til nu, så allerede samme år blev han på ny gift: "torsd. d. 26. nov. 1761 blev erlagte enkemand Peder Jens. gr.smed og Gudselskende pige Kirsten Marie Madsdatter trolovede". De blev viede den 22/1 1762 i St. Nicolai sogn, Varde.

Mikkelsdag den 29. september 1762 var Peder Jensen gr.smeds søn til dåben og blev navngivet Jens, fadderne var Mads Bagmand, Hans Christian Hamrick, Jens Christensen Brik, Mads Christian Anders: kone, Jeppe Knuds. Sadel.m datter Inger.

Peder Jensen gr.smeds datter født den 15. maj, den 18/5 1764 var det til dåb og blev navngivet Øllegaar. Faddere var Claus Gulager, Mons.r Jesper Müller, Mons.r Jürgen Biørns kiæreste, Jomf.r Kirsten Marie Øllgaard, Jomf.r Kirsten Ollufsdatter Bagger.

Den 7. maj 1765 blev Peder Jensen grousmeds lille søn Jens begravet.

Ellen Marie, Peder Jens., borger og grovsmed og Kirsten Marie Madsdatter deres datter, født d. 11/5 om eftermiddagen kl. 4. Døbt 1. pinsedag den 18/5 1766 i Nicolai kirke. Faddere var Ms.r Christen Koltoft kaabers.md, Ms.r Niels Frølund kramboe (svend?), Sr. Niels Øllg.rds kiæreste Karen, Byeskriver Rasmus Øllg.rds datter Else og Sidsel Christensdatter.

Peder Jensen borger og smed og hustru Chirsten Marie Masdatter deres søn født d. 3. april om aftenen klokken 9, døbt i deres hus på grund af svagelighed og navngivet Mads den 8. april 1770 blev der læst over dem i kirken. Fadderne er Ms.r Borkis kiæreste Kiesten Marie bar det, Frue Friches datter Anne Malene, Mads Nielsen Bagmann, Jens Pedersen på Møllen, Ms.r Niels Bigum.

Ved sønnen Christen Pedersen Becks barns dåb den 11. juli 1784 i Nordby sogn på Fanø ses blandt fadderne Peder Jensen smed.

Folketællingen 1787 i Nordby sogn, Fanø nævner sønnen Christen Pedersen Becks familie og til sidst Peder Christensen (må være Jensen) mandens fader, 70 år og gift anden gang, smed.

Man har nok ikke spurgt til hans fars fulde navn, ligesom han ses gift i hvert fald 4 gange. Det ligger fast, at Bæch-Beck kommer fra moderens familie.

Det har ikke været muligt at finde noget om Peder Jensens borgerskab. Han nævnes i 1766 og 1770 som sådan i Varde. Han ses ikke begravet i Varde by. Familien må have forladt selve byen på det tidspunkt. Faderen hjælper nok i en periode sønnen med smedehåndværket på Fanø. Peder Jensen ses ikke at have efterladt et skifte på Varde-egnen udover skiftet ved hustruens død i 1761.

Skifte

Effter Peder Jensen grovsmeds afgangnen hustrue Maren Christensdatter Bæch d. 28 de Nov. 1761.

Anno 1761 Løverdagen den 17 de October, var mødt udj Peder Jensen grovsmed hans stervboe (dødsbo) her i Warde, efter hans ved døden afgangen hustrue Maren Christensdatter Bæch, skifteforvalteren Raadmand Niels Knudsen, som eneste Magistratspersohn her ibidm. (sammesteds) tilligemed paa velædle hr. Byfoged Christen Hiørnings vegne hans fuldmægtig Peder Tranberg, samt paa velædle hr. Byeskriver Rasmus Øllgaards vegne som skifteskriver, var møt hans sætteskriver Jacob Adtzersen, saa var og til stæde 2de vurderingsmænd, navnlig Niels Nielsen Reebslaar, og Peder Jørgensen Tøyberg Begge Borgere og indvaanere her ibidm, alt for ifølge loven at see stervboen Registreret og Vurderet, til videre paafølgende skifte og Deeling i mellem enkemanden, og hans med salig hustru sammenavlede børn, navnlig en søn, Christen Pedersen udj sit alders 8de aar, og 2de døtrer, Den ene Mette Pedersdatter gammel 3 aar og i 4de, den anden Kiersten Marie Pedersdatter gammel 1½ aar, paa bemeldte børnens vegne, var til stæde som formynder, navnlig for sønnen Christen Pedersen, Mads Christian Andreasen her ibidm, for Datteren Mette Pedersdatter Palle Nielsen skrædder, i ligemaade fra ibidm. Og for den anden Datter Kiersten Marie Pedersdatter Christen Christensen bæk fra Lydom Mølle, som hendes morbroder og fødeformynder efter loven. Og blev da i overværelse af enkemanden Peder Jensen Smed, saa vel som for anførte formyndere med Registrering og Vurdering fort tagent, som følger:

I dagligstuen:

Rigsdaler

Mark

Skilling

En fyhr bord med aaben …


4


En stue uhr med fodderal til

3En foldbænk

1

2


(- herefter følger en nøje angivelse af alt indbo ned til den mindste kande og kop, incl. afdødes tøj).

Dernest foreviiste enkemanden efter følgende sølv, som alleene var det der i stærvboen forefandtes, saa som

I Gaarden:

Rigsdaler

Mark

Skilling

En beslagen vogn med aa…et hammelstok og vognskrin

24En par hauger (harver)

1

4


En par møg-fiæller


4


En hammelstok


1


En vogn kurv6

En par lejrer og skauler

1En læs træe12

2 10-allen træer


2


3 stk. gammel træ


1


En korn hark8

5 biestokke i haugen (bistader i haven)

52 fyhr træer

1

2


En plov med til behør

4En par harve med jern tænd

1En sæt ryg-hæste tøy

1

4


En par kaabler

1En par gammel dito


1


Endnu en sæt gammel hæste tøj


4


En tømme


3


En par hæste-puder6

En par hæste-tyrer


1

8

En forgreb, og en baggreeb


2


En jern greef


1


En træ greef, og en skouel8

En strippe, kongens maal


5


En gammel skrin12

3 gammel tønder


1


En sæede løb8

En gammel stand fiærding2

En lamskind6

En spinderokke og hæspetræe


2


En garn vindel8

Enkemandens Haandverks Redskab bestaar i følgende:

Rigsdaler

Mark

Skilling

En par smedde bælger

6

4


En brækkelig ambolt

103 for-hammere

3En fiil-skrin

2En spær-hage med blok


4


6 smedde tænger

24 haand-hammere

1

2


32 kløv-betler og stempler

34 nagel-tænger med 3 underlager

1En blok med hugjern


2


Hæsteskoe redskaber


3


En vand ballie med jerngiorde


1


En gammel slibesteen og næsten ubrugelig med jernpude


3


En øye jern12

4 par … tøy


2


En stor hiul nauer

1En sauge (sav) og en øxe


3


En skaren øxe12

En tørve-spade


3


4 hug-jern


1

8

Levende Creature:

Rigsdaler

Mark

Skilling

En sort hoppe, 8 aar gamel

24En ældrer dito hoppe

16En sort broged koe, staar med 4 kalv, og skal kalve til Pindtze-dag

7

2


En dito, ligeledes staar med 4 kalv, og skal kalve til Pindtze-dag

6

4


En hvid dito, staar med 4 kalv, og skal kalve til bemelte tiid

5

2


En gl. sort dito, skal kalve 14 dage før Juule-helligt

4

4


6 faar og én lam

4

2


En ung-svin

1

4


Dernæst blev efterseet boens indavlede skafftekorn, som enke-manden angav at have været i alt rug 50 traver (60 neg = 1 trave i Jylland, opstillet to og to på marken), der af er torsken til sæd, og ødekorn ungefæhr 20 traver, alt saa i behold af det indavlede 30 traver, effter skiønsomhed ansat a traver 4 mark (til)


20 rdBiug (byg) ungefæhr 24 traver, der af torsken til fornøden brug 8 traver, alt saa i behold 16 traver ansat a traver 4 mark


10 rd

4 mark


Kornsæd i Marken:

Rigsdaler

Mark

Skilling

Møgets rug 6 skp. sæd, a skp. 5 mark 8 skilling

5

3


Anden kiærv dito 6 skp. sæd a 4 mark

4Tredje kiærv 6 skp. a 2 mark 8 skilling

2

3


Endnu haves i leye af hr. byeskriver Øllgaard Søren Tømmermands og hans slot i Møgets rug-tægte 2 fk. (fjerdingkar) 2 skp. (skæpper) sæd a 5 mark 8 skilling


16 rd

3 mark


I liigemaade byejord i anden kiærv, besaaet med

Rigsdaler

Mark

Skilling

17 skp. a 4 mark

11

2


I tredje kiærv 9 skp. sæd, a 2 mark 8 skilling

3

4

8

Og så følger en opgørelse over dødsboet helt ned til den mindste kande, incl. afdødes beklædning.

Huus og Gaard

Bestaar af bygning og grund saaledes:

Saalshuset med enden til gaden, der udj lade og ud-huus i én længde i alt 13 fag, smedehuuset med siden til gaden 3 fag, og 9 fag ud-huus vesten i gaarden hvortil hen-hører det der ved leggende haugeplads (have), og fællesgaards rom ind- og udkiørsel, tillige med de dertil i byens 8 tægter efter 50 grundtaxt til deelte agger i orden, saa vel som en jern bilægger kakkelovn i dagligstuen, en dito i kammeret næst ved, en skiænkeskab i bemelte dagligstue, med hvis viidere, som muur- og nagelfast findes, item det til stædet henhørende, og af stærvboen anskaffede brandredskaber, nemlig: En lædderspand, en haandsprøjte, og en haand løyte, samme er i alt ansat og vurderet, lige som den i brand taxationsforretningen er anført for 220 rigsdaler.

Dødsboets indtægt i alt 537 rigsdaler 3 mark 8 skilling.

Så samles man først igen i dødsboet lørdag den 28. november 1861, hvor eventuelle kreditorer i boet har haft lejlighed til at melde sig. Der nævnes forskellige skyldige beløb. Bl.a. nævnes også, at der den 5. oktober 1751 mellem enkemanden Peder Jensen og hans første svigerfader Peder Frandsen blev oprettet en opholdskontrakt. Den går i det store hele ud på, at den gamle til han dør skal bo og spise hos Peder Jensen.

Diverse lån, regninger, begravelse mv. giver i gæld 181 rigsdaler 3 mark og 4 skilling.

Der skyldes til bl.a. Colding Latinsche Skole 53 rigsdaler 2 mark. Det er muligt, at sønnen Christen kan have været elev, men skolen kan også have lånt penge ud. Endvidere kostede konens begravelse 20 rigsdaler, ligesom der blev lagt 20 rigsdaler til side til enkemandens begravelse.

Til deling mellem arvingerne blev 356 rigsdaler 4 mark. Heraf tilfaldt halvparten enkemanden og den anden del børnene. Sønnen Christen Pedersen "nyder 2de Søster Lodder, som bliver 89 rigsdaler og 1 skilling". Til de to døtre blev til hver 44 rigsdaler 3 mark ½ skilling. Beløbene udbetales til børnene når de fylder 18 år.

Formynder for Christen Pedersen og Kiersten Marie Pedersdatter Mads Christian Andreassen efter begæring fra Christen Pedersen i Lydom Mølle. (Der må være tale om Christen Christensen).

Skiftet viser, hvad der var af indbo hos en smed. Her er alt med fra den ringeste spand. Der ses ingen rede penge, men jo mindre der kom med, jo mindre skulle jo deles her og nu. Det er det eneste skifte i familien, hvor der er nævnt bistader. Et stædigt familierygte siger jo, at Anne "Fanneken" havde bier med fra Fanø. Christen Pedersen, som nævnes her, var hendes far, som jo blev smed på Fanø, så noget er der måske om snakken. I skiftet er også nævnt flere ting, som jeg ikke selv ved, hvad betyder, men de skulle være stavet korrekt. Det var også dette skifte som viste, at der var en forbindelse mellem smeden i Varde og mølleren i Lydum mølle. Christen Pedersen tog navnet Beck. Hans far hed kun Peder Jensen grovsmed, men af skiftet fremgår, at moderen var en Bæch og var i familie med Bæch´erne i Lydum mølle. Hendes egen mor var møller der, da faderen døde. Se herom senere.

Hans Hansen Oldefar

Ane nr. 486

Født 14/03/1728 i Nordby sogn, Fanø

Død 20/07/1801 i Nordby sogn, Fanø

Viet 03/02/1758 i Nordby kirke

Maren Hansdatter

Født 02/10/1737 i Nordby sogn, Fanø

Død 16/03/1817 i Nordby sogn, Fanø

Børn i ægteskabet:

12/11/1758

Maren


07/12/1760

Johanne


18/09/1763

Anne


01/09/1765

Maren (vores slægtsgren)


16/08/1767

Hans


01/01/1769

Mette


16/09/1770

Hans


01/11/1772

Lene


04/07/1775

Hans


28/09/1777

Mattis


17/09/1780

Anna Catharina


Alle børnene er født og døbt i Nordby sogn på Fanø.

Dominica Judica, den 14. marts 1728 i Nordby sogn "døbte jeg Hans Hansen den yngre, Hans til Oldefars søns søn Hans. Faddere: Ellen Jes Hansens, (Jesper?) Hansen, Anders Spilmand, Anne Kalles og Søren Mathiessen".

Ovenstående er jo noget af en guldgrube for en slægtsforsker, da der jo nævnes hele tre generationer, selv om det ser lidt forvirrende ud. Barnet døbes Hans. Faderens navn er Hans Hansen den yngre og bedstefaderen er Hans til Oldefar.

Hans Hansen Oldefar og Maren Hansdatter Pedersdatter troloves den 13. januar 1758 og vies den 3. februar samme år i Nordby sogns kirke.

Grunden til det hastige giftermål viser sig den 12. november 1758 Maren, Hans Hansen Oldef. yngres bliver døbt i Nordby sogn. Fadderne var Maren Søren Greis hustru, Hans Hansen Oldefar, Christen Rasch, Maren Hansdatter (eller Maren Hans … Oldefar til H.K.N.?), Anna Hans til Peders datter (eller Anna, salige Hans Pedersens datter …).

I Nordby sogn er bevaret to kirkebøger, præstens og degnens. Den sidstnævnte var en kopi af præstens, men tit skrev degnen for sig selv. Ved alle børnene under ane nr. 54 kan vi følge begge kirkebøger. De supplerer hinanden, da der f.eks. er faddere i den ene bog, som ikke er nævnt i den anden og omvendt. Det kan have betydning for at vide, hvilken omgangskreds familien havde, og hvilke personer, som er familie.

Fanø birks auktionsprotokol nævner den 10. marts 1759 kl. 10, at Hans Hansen Oldefader køber 1 balje for 9 skilling og en tang. Året efter er han igen nævnt, hvor han bl.a. køber blårgarn for 10 skilling, en hvid bolsterdyne for 2 rigsdaler 3 mark og 14 skilling samt 5 alen kniplinger for 12 skilling.

Fanø sandemandsbog nævner, som sandemænd for året 1759 Hans Hansen Oldefader den yngre og Mads Jessen Oldefar. Det var for et år ad gangen, og i 1760 lod Hans Hansen Oldefader den yngre indsætte Hans Jensen Borch.

Hans nævnes 32 år gammel sammen med sine søskende ved skiftet efter deres afdøde far, Hans Hansen Oldefader den ældre ved Odden. Han døde i januar 1760 og skiftet registreredes den 8. februar samme år i Riberhus skifteprotokoller, se i øvrigt under ane nr. 108.

Dom. 2. Advent. 1761 den 7. december 1760 døbtes Hans Hansen Old. yngre, hans datter Johanne. Faddere var Mette Hans Andersens hus(tru) i by (eller Hans Andersens hustru Mette Hansdatter i by), Jørgen Sørensen i by (eller Nørbye), Peder Hansen Oldef., Mette Hans til Peders datter (eller Mette Hansdatter ved Od) og Karen Sørensdatter ved Od.

Dom. 16. Trinitatis, den 18. september 1763 døbtes Hans Hansen Oldf. yngre, hans datter Anne (eller Anna). Faddere var Karen Pedersdatter Mads Jessens hustru, Søren Sørensen Nørom, Niels Hansen Callesen, Johanne Sørensdatter og Sophia Benedicta Friis (præstens datter).

Hans Hansen Oldefars to brødre Peder og Morten nævnes i præstens regnskabsbog, som bortrejste til Holland, (hvor de søgte hyre) 1764-65, og begge hjemme igen 1766.

Den 1. september 1765 døbt Hans Hansen Ollefars datter Maren, født den 31. august (vores slægtsgren). Faddere var Karen Jens Pedersen (Spillemands) hustru (ved od), Mattis Frandsen, Morten Hansen Ollefar, Karen Hansdatter i præstegård og Mette Jørgen Sørensens datter i Nørby (eller bierge).

Den 16. august 1767 døbt Hans Hansen Old. yngres søn Hans, født 14/8. Han er noteret som død. Faddere var Maren Søren Sør. hustru Nørom, Hans Mathissen, Karen Jørgensdatter i by, Hans Jensen Wintersen og Peder Hansen Oldef.

Nytårsdag den 1. januar 1769 døbt Mette, født den 30/12 1768 som datter af Hans Hansen Ollefar og hustru Maren Hansdatter Nørom. Faddere var Karen Hansdatter i præstegård, Jens Mortensen Rødgård, Jørgen Hansen Callesen, Dorthe Hansdatter (ved) od og Johanne Jørgensdatter Nørby.

Den 16. september 1770 døbt Hans, søn af Hans Hansen Ollefar yngre og Maren Hansdatter. Faddere var Kiesten Morten Hansens (eller Kirsten Niels Matthis.), Niels til Peders, Peder Sørensen Rødhuus, Ellen Hansdatter Ollefar, Jeppe Hansen og Jens Søren Jessens søn.

Allehelgensdag den 1. november 1772 døbt Lene (eller Leena), født 30/10. Hans Hansen Ollefar og Maren Hansdatter. Faddere var Peder Hansen Ollefars hustru, Peder Iversen (ved) od, Hans Hansen Jessen, Lene Jesdatter og Maren Mattisdatter Nørom (eller Maren Mattis til Peders datter).

Den 4. juli 1775 døbt Hans. Hans Hansen Ollefar ved Odden, og Maren Hansdatter. Faddere var Hans Jensen Vintersens hustru (eller Mette Hans Vinters hustru), Kiesten Jørgen Sørensens datter, Søren Greisen (ved) od, Niels Andersen og Lauritz Jep Hansens søn.

Den 28. september 1777 døbt Mattis. Hans Hansen Ollef. og Maren Hansdatter. Faddere var Søren Ibsens hustru, Jens Pedersen Nielsen, Hans Jensen Vintersen, Peder Jørgensen og Anne Hansdatter Madses (eller Hans Matzens datter).

Den 17. september 1780 døbt Anna Cathrina, født 16/9. Hans Hansen Ollefar Nørom og Maren Hansdatter. Faddere Søren Spilmands hustru (Karen), Morten Hansen Ollefar, Jes Madsen, Anne Pedersdatter (Peder Pedersens datter i by), Anne Jepsdatter (Jep Hansens datter).

Folketællingen 1787 for Nordby sogn, Fanø. Hans Hansen Oldefader, mand og 60 år, bådfører af første ægteskab. Maren Hansdatter, kone og 50 år og af første ægteskab. Børnene Hans 17, Hans 12, Mathis 10, Mette 19, Leene 15 og Ane Cathrine 7 år.

Folketællingen 1801 samme sted. Hans Ollefader ældre, husbonde. Maren Hansdatter, hans kone. Han 73 år og bådfører i første ægteskab. Hun 63 år.

Den 20. juli 1801 begravet Hans Hansen Ollefar, 73 år gammel.

Maren Hansdatter

Ane nr. 487

Døbt 02/10/1737 i Nordby sogn, Fanø

Død 16/03/1817 i Nordby sogn, Fanø

Viet 03/02/1758 i Nordby sogn, Fanø

Hans Hansen Oldefar

Døbt 14/03/1728 i Nordby sogn, Fanø

Død 20/07/1801 i Nordby sogn, Fanø

Vedrørende børn, se under ane nr. 54

Bededag, onsdag den 2. oktober 1737 fødtes i Nordby sogn på Fanø Hans Pedersens datter Maren. Faddere var Søren Pedersen, Karen Frants Jensens hustru, Søren Nielsen, Kirsten Lasdatter og Anne Nielsdatter.

Maren Hansdatter Pedersdatter og Hans Hansen Oldefar troloves i Nordby sogn på Fanø den 13. januar 1758. De vies den 3. februar samme år.

I tiden fra slutningen af 1758 til efteråret 1780 får de 12 børn i Nordby sogn.

Folketællingen i 1787 for Nordby sogn på Fanø. Hans Hansen Oldefader, mand, 60 år og bådfører i første ægteskab. Maren Hansdatter, kone, 50 år og i første ægteskab. Hans 17 år, Hans 12 år, Mathis 10 år, Mette 19 år, Leene 15 år og Ane Cathrine 7 år, alle fælles børn.

Så optræder Maren først igen i folketællingen i 1801 i Nordby sogn, Fanø. Her anføres Hans Hansen Ollefader ældre, husbonde, 73 år og bådfører af første ægteskab. Maren Hansdatter, hans kone, 63 år og af første ægteskab.

Hendes mand Hans Hansen Ollefar dør og begraves den 20. juli 1801 i Nordby sogn på Fanø, 73 år gammel.

Bogen "Huse i Nordby sogn (Odden)" nævner på Lodsvej 5, matrikel nr. 100. Heri boede 1802-03 Hans Hansen Oldefars enke Maren.

Nordby sogns kirkebog nævner Maren Hansdatter død den 16. marts og begravet den 19. marts 1817 i Nordby sogn, som enke efter Hans H. Oldefar. Hun blev 80 år.